Förstudie positioneringslarm

En förstudie kring om staden ska erbjuda positioneringslarm som anhörigstöd är klar. Styrgruppen har beslutat att ge arbetsgruppen i uppdrag att gå vidare och ta fram en handlings- och tidsplan för hur Göteborgs Stad ska erbjuda positioneringslarm för rapportering till styrgruppen.

Arbetsgruppen som leds av Åsa Ericson, består av Kristin Hagström metodutvecklare Trygghetsjouren, Kristina Blidner metodutvecklare Centrum, Malin Birath demenssjuksköterska Centrum, Monica Albinsson anhörigkonsulent funktionshinder Norra Hisingen, Linnea Hultman biståndshandläggare äldreomsorg Norra Hisingen, Carina Larsson anhörigkonsulent inom äldreomsorgen i Lundby, NN representant för bistånd funktionshinder (ej tillsatt ännu).

 

Villl du veta mer? Kontakta

Åsa Wall, strategiledare Intraservice, 031-365 36 08

Andra tips:

Läs broschyren GPS-larm ökar tryggheten med en sammanställning över fyra larms funktioner. Broschyren togs fram i samband med projektet Gôrbra för äldre 2012.

Se filmen från Gôrbra för äldre där Kjell Rosén berättar vad positioneringslarm betyder för honom och hans fru Kerstin (som har afasi).

Göteborgs Stads logotyp