Pilot bild- och ljudkommunikation

Bild- och ljudkommunikation eller bildsamtal är ett enkelt sätt kunna prata med varandra och samtidigt se varandra via bildskärm eller surfplatta. 26 november fattade styrgruppen beslut om att genomföra en pilot under 2016.

Piloten omfattar tillsyn och korta tillsynsbesök på 5-10 minuter för t ex trygghetssamtal.

Syftet med tjänsten är att brukaren kan samtala och se den hen pratar med om sin vård och omsorg oberoende av plats. Pilotprojektet ska undersöka om tjänsten gör nytta för brukare men också för verksamheten. Behöver vi ändra på arbetssätt? Vilken utbildning behövs? Förhoppningen är att pilotprojektet ska ge kunskap till en struktur och metod för bästa möjliga införande av fler tjänster via välfärdsteknik. Säkerhet, informationsklassning och juridik är viktiga frågor som testas konkret. Tjänsten som testas är Focus Curas video care som är upphandlad via återförsäljaren Atea.

Införandestrategi:

  • Pilot i tre hemtjänstenheter i Askim-Frölunda-Högsbo, Norra Hisingen och Västra Hisingen september till december 2016 samt utvärdering
  • Eventuell upphandling 2017
  • Eventeuellt införande 2017-2018
  • Effekthemtagning 2019

Vill du veta mer? Kontakta

Åsa Wall, strategiledare, Intraservice, 031-365 36 08.

 

Göteborgs Stads logotyp