Införa digitala trygghetslarm

Under 2015 påbörjas arbetet med att digitalisera trygghetskedjan i Göteborgs Stad. I arbetet ingår att upphandla en ny digital larmmottagare och att därefter byta ut alla analoga trygghetslarm till digitala. Detta görs för att framtidssäkra hela larmkedjan. Tidsplan för införandet är 2017-2019.

I februari 2016 blev upphandlingen klar av den digitala larmmottagaren. Leverantören heter Telenta/Skygd. Ett nytt ramavtal för digitala trygghetstelefoner slöts 2016.

Bakom kravet på ett teknikskifte ligger att det uppstår problem med dagens analoga larm när allt större delar av telefonnätet blir digitalt. De analoga tonerna förvrängs av telefonnätet och vilket gör det svårare att hålla fortsatt hög tillförlitlighet.

Fördelar med digitaliseringen:

  • En modern och framtidssäker larmkedja (Göteborgs Stad ansvarar för hela larmkedjan med t ex simkort)
  • Förenklad hantering och överskådlighet
  • Eventuella avbrott kan upptäckas och åtgärdas snabbare eftersom digitala trygghetslarm kan testas flera gånger per dygn (till skillnad mot dagens analoga)

Vill du veta mer? Kontakta

Max Domaradzki, projektledare digitala Trygghetslarmskedjan, 031-365 85 97

Trygghetsjouren kring digitala Trygghetstelefoner, 031-365 80 00

Göteborgs Stads logotyp