Trygg utomhus-armband med GPS

Enkelt uttryckt är detta digitala trygghetslarm utomhus, bara att allt sker direkt via GPS-larmet (ex. armband eller halsband). Om något skulle hända den enskilde utomhus så trycker de på larmknappen, då skickas ett larm till Trygghetsjouren.

Det är tvåvägskommunikation så båda parter kan höra och prata med varandra likt en vanlig telefon med högtalarfunktion. Om det framgått att något hänt den enskilde så larmar Trygghetsjouren hemtjänsten (eller hemtjänstens larmpatrull) som då får till sig den enskildes koordinater och möter upp denne.

Det går av även att förprogrammera GPS-larmet så att ett larm skickas om den enskilde rört sig utanför ett visst område, gäller framförallt personer med minnesproblematik. På ett äldreboende omhändertas trygghetslarmen oftast själva av personal på boendet (dvs. inte via Trygghetsjouren).

Kontakt:

Åsa Wall, strategiledare införa välfärdsteknik, Intraservice, 031-365 36 08                        Max Domaradzki, projektledare Göteborgs Stad, 031-365 85 97

 

Göteborgs Stads logotyp