Sova gott om natten-kamera

Jourledare på Trygghetsjouren utför tillsyner på distans på bestämda tidpunkter hos den enskilde utifrån ett biståndsbeslut. Allt sker i realtid och endast på överenskomna tider, inget spelas in och allt trafik är krypterat/skyddad.

Om jourledaren ser att något hänt den enskilde vid en tillsyn så följer man den upprättade handlingsplanen, det kan vara att larma hemtjänsten som kommer hem till den enskilde, annars kontrolleras bara att allt är bra alternativt kontaktas först den enskilde per telefon om denne inte syns till.

Tjänsten är införd och går under namnet Trygghetskamera.

Kontakt:

Åsa Wall, strategiledare införa välfärdsteknik, Intraservice, 031-365 36 08                        Max Domaradzki, projektledare Göteborgs Stad, 031-365 85 97

 

Göteborgs Stads logotyp