Sensorer och artificiell intelligens-sensorer (förebyggande larm)

Förebyggande larm är sensorer och/eller artificiell intelligens-tjänster. Det vill säga produkter som känner av avvikelser/självlärande system och sedan per automatik larmar till Trygghetsjouren eller äldreboendet. Exempelvis sensorer som känner av att den enskilde gått upp mitt i natten och sedan inte lagt sig i sängen på ett långt tag. Eller ett artificiell intelligens-armband som lär sig den enskildes vanemönster samt värden för att sedan per automatik varna om något värde är lågt eller om den enskilde inte ätit eller borstat tänderna på ett tag. Vilket oftast är ett tecken på att något är fel. Detta är de mer framtida tjänsterna som kommer att innebära att vi endast får larm när det verkligen hänt något eller förhoppningsvis innan något händer!

Kontakt:

Åsa Wall, strategiledare införa välfärdsteknik, Intraservice, 031-365 36 08                        Max Domaradzki, projektledare Göteborgs Stad, 031-365 85 97

 

Göteborgs Stads logotyp