Trygg Vardag – hubb med välfärdstekniktjänster

Trygg Vardag är en ny teknikhubb med sex tilläggstjänster som Göteborgs Stad upphandlat för äldreomsorgen.
Den animerade filmen nedan visar möjligheterna som upphandlingen kan ge i form av förbättrad nattsömn, minskad oro, bättre hälsa genom sociala kontakter och förebyggande larm, innan något hänt. Det är bara ett axplock av alla möjligheter som välfärdstekniken kan ge.

De digitala tjänsterna sammankopplas i teknikhubben och blir till en enhet. För en tryggare vardag.

Tjänsterna det handlar om är:
sova gott om natten-kamera, trygg hemma-armband, bildsamtal, nyckelfritt lås, trygg utomhus-armband, hälsoarmband, sensorer och artificiell intelligens-sensorer.

Länk till filmen.

Den animerade filmen är framtagen av program för Attraktiv Hemtjänst, stadsledningskontoret, Senior Göteborg i oktober 2017.

Artikel i Framtidens kommuner och landsting.

 

 

Kontakt:

Åsa Wall, strategiledare Införa välfärdsteknik, Intraservice, 031-365 36 08

Max Domaradzki, projektledare upphandling Göteborgs Stad, 031-365 85 97
För upphandlingstekniska frågor, kontakta: Slavko Blazevic, upphandlingsledare Göteborgs Stad, förvaltningen för inköp och upphandling; 031-366 37 24

 

Göteborgs Stads logotyp