En väg in för välfärdsteknik

Projektet ska ta fram förslag till hur staden kan erbjuda teknikföretag ”en kontaktväg in” för att sälja in nya tjänster till verksamheterna. Syftet är att nå målet att Göteborgs Stad erbjuder tio tjänster via välfärdsteknik år 2022. Områdeschefer och utvecklingsledare it från stadsdelarna samt intraservice deltar i arbetet med att samla in problem, kartlägga gemensamma nyckelproblem och anpassa lösningar. KOM intervjuar ett antal företag för att fånga leverantörernas problembild.

Projektet ska även ta fram ett verktyg för att värdera vilka tjänster som staden är intresserad av att gå vidare med och eventuellt testa med brukare. Verktyget ska innehålla värderingskriterier som till exempel nytta för brukaren, användarvänlighet, funktionalitet och ekonomi.
Förslaget tas fram genom att använda SKLs modell för användardriven innovation. Läs mer om SKLs modell i innovationsguiden.se.

Vill du veta mer? Kontakta

Elna Hansson, projektledare Senior Göteborg, 031-368 01 14

Göteborgs Stads logotyp