Ny tjänst: Trygghetskamera

För dig som behöver tillsyn utan att bli störd

Efter ett lyckat pilotprojekt med tillsyn via kamera införs nu tjänsten, med det nya namnet Trygghetskamera, som ett valfritt alternativ.

– Vi ser många vinster, både för den enskilde och för medarbetarna inom hemtjänsten, men även på sikt boenden, säger Max Domaradzki, projektledare.

Göteborgs Stad har tillsammans med Varberg och Järfälla varit med i ett pilotprojekt med möjlighet att prova tjänsten tillsyn via kamera.

–Tillsynstjänsten innebär att den som vill kan få en ostörd nattsömn och slipper bli väckt i onödan. Många har svårigheter att somna om och andra kan bli rädda eller oroliga när hemtjänsten kommer mitt i natten, säger Max Domaradzki.

Trygghetskamera går också att ha på dagen. Tjänsten är till för den som behöver tillsyn utan att bli störd och det går att kombinera traditionell tillsyn med tillsyn via Trygghetskamera.

De personer som ingått i projektet, som initierades av Hjälpmedelsinstitutet, var överlag mycket nöjda. Även för medarbetarna finns det många fördelar som mer effektivt resursutnyttjande, ökad vårdkvalité och ökad säkerhet och trygghet.

– Vi har också gjort en egen utredning utifrån ett rent mänskligt, etiskt och juridiskt perspektiv där vi bland annat jämfört för- och nackdelar mellan ordinarie tillsyn och tillsyn via kamera.

Trygghetskamera infördes i Göteborg i september 2015. I dagsläget (maj 2016) finns ett 68 användare.

Informationsmaterial

Läs om tjänsten på stadens webbplats och se en film.

Folder om Trygghetskamera (målgrupp invånare)

Frågor och svar om Trygghetskamera (målgrupp invånare)

Frågor och svar om Trygghetskamera (målgrupp medarbetare)

PPT om Trygghetskamera  (målgrupp medarbetare)

Om Trygghetskamera i media

Trygghetskamera lyft som nyttigt exempel på Hälsans Nya Verktygs webb

 

FAKTA

Trygghetskamera är ett komplement till traditionell tillsyn. Det är en ”tittin” tillsyn i cirka 30 sekunder, och utförs vid de tillfällen som överenskommits. Det skapas inget bild-, ljud- eller filmmaterial, det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.

Kameratillsynen i Göteborg utförs av Trygghetsjouren i Majorna-Linné och behörigheten styrs av en personlig inloggningskod som fås först efter att en obligatorisk utbildning genomförts.

 

Vill du veta mer? Kontakta

Trygghetsjouren, 031-365 80 00

  • Trygghetskamera är Göteborgs Stads första välfärdstekniska tjänst där Great Security från Varberg är leverantör. Liknande tjänst från samma leverantör finns idag i Varbergs kommun.
  • Trygghetskamera är kort och gott tillsyn med kamera. Tjänsten är paketerad i en väska som i sin helhet installeras hos den enskilde. Detta innebär mindre sladdar och smidigare hantering av Trygghetsjouren.
  • I väskan finns internetsladdar/strömkablar, webbkamera, router, 3G/4G-modem.
    Det enda som behövs är internetanslutning/3G och en strömkälla.
  • Trygghetskamera erbjuds även till personer med kognitiv svikt (demens).
  • Tjänsten är helt öppen och går att använda tillsammans med andra tjänster, det går även bra att byta ut olika delar i framtiden för att hålla den framtidssäker (ex. ny kamera, väska, router).

Göteborgs Stads logotyp