Införa välfärdsteknik

Exempel på strategins betydelse: Ökar livskvaliteten genom att fler alternativa tjänster erbjuds för att öka självständighet och integritet. Med start i år kommer personer med hemtjänst att kunna erbjudas tjänster via välfärdsteknik.

Den första tjänsten är Trygghetskamera som gör det möjligt för personer med hemtjänst att få tillsyn via en webbkamera. Trygghetskamera är ett komplement till ordinarie tillsyn och en valfri tjänst. Det är en ”tittin” på bestämda tider, ungefär som vid ett ordinarie tillsynsbesök.

Ett arbete med att ta fram en handlings- och tidsplan för att erbjuda GPS-larm som stöd till anhöriga pågår. En framgångsrik pilot med ljud- och bildkommunikation genomfördes 2016. Under året pågår upphandlingen av digitala trygghetslarm, vilket blir tjänst nummer tre och öppnar upp för tilläggstjänster. Upphandlingen väntas bli klar under våren 2017.

Göteborgs Stads politiker har beslutat att staden ska införa minst tio tjänster via välfärdsteknologi fram till 2022.

Tips! Hälsans Nya Verktyg har samlat nyttiga exempel från hela Sverige där bland annat Göteborgs Trygghetskamera lyfts fram.

Vill du veta mer? Kontakta

Åsa Wall, strategiledare, Intraservice, 031-365 36 08

 

Göteborgs Stads logotyp