Projektet eGO

Projektet eGO arbetar med medarbetarna inom äldreomsorg och funktionshinder i Göteborgs Stad. Uppgiften är att stärka medarbetarna när verksamheterna allt mer går över till att använda digitala verktyg och välfärdstekniktjänster.

Projektet arbetar genom IT-ambassadörer i stadsdelarna. Att vara IT-ambassadör innebär att fungera som coach och lokal utbildare för sina kollegor.

Under 2017-18 fungerade IT-ambassadörerna inom hemtjänsten som lokala utbildare för det nya IT-stödet för planering och uppföljning (PluGo).

Under hösten 2018 fungerar IT-ambassad

örerna inom boendestöd och personlig assistans som lokala utbildare för det nya IT-stödet för planering och uppföljning (PluGo).

Under 2018-19 arbetar IT-ambassadörerna inom särskilt boende med lokala utbildningar i grundläggande IT-kunskap på användarnivå.

eGO är finansierat av Europeiska Socialfonden.

Här kan du läsa mer om projektet.

Här kan du se en intervju med projektledaren och en IT-ambassadör i hemtjänsten.

Kollegialt lärande i Göteborg.

Intervjun är gjord av Ateas nyhetssajt Voister

 

Vill du veta mer? Kontakta

Anette Eriksson, projektledare  031-367 82 39

 

 

 

Göteborgs Stads logotyp