PluGo och mobilt arbetssätt

Under 2017-18 ska alla undersköterskor i hemtjänsten gå över till ett mobilt arbetssätt. Medarbetarna får en personlig mobil enhet (iphone) med tillgång till appar för  verksamhetsstöd som de behöver för sitt arbete.

Under 2017-18 införs det nya IT-stödet för planering och uppföljning (PluGo) i hemtjänsten i hela Göteborgs stad. För undersköterskorna är PluGo helt mobilt och kommer i form av en app i deras mobiltelefoner. I PluGo-appen har undersköterskorna sin dagplan och kan direkt se eventuella uppdateringar som administratören gör. Appen ger en tydlig överblick över vilka besök som ska göras under dagen och vad som ingår i det planerade besöket. Undersköterskan ska själv bocka av i appen när besöket är gjort eller om ett besök blir avböjt. Med hjälp av appen ska hen också checka in och checka ut när besöket börjar och slutar, för att få en korrekt tid för hur lång tid besöket tar. Tillsammans ska de här uppgifterna ge underlag till en bättre planering och en bra uppföljning av verksamheten.

I mobilerna kommer undersköterskorna också att få mobil tillgång till Treserva. I Treserva-apparna kan de både läsa och skriva in ny information. Genom Treservas app för meddelanden kan de också skicka säkra meddelanden till andra som använder Treserva (till exempel kollegor eller biståndshandläggare).

Mer information om det mobila arbetssättet hittar du i Datorhjälpen på Göteborgs Stads intranät. I guiden Mobilt stöd för vård och omsorg finns instruktioner och anvisningar kring både mobiltelefonen, arbetssättet och de olika apparna. Guiden hittar du här: http://www.datorhjalpen.goteborg.se/5414.guide 

Du kan läsa mer om mobilt arbetssätt på projektsidan på Göteborgs Stads intranät.

 

Göteborgs Stads logotyp