Mobilt stöd för vård och omsorg

Stadens verksamheter kan beställa tjänsten mobilt stöd för vård och omsorg från intraservice. Det mobila stödet finns i form av smart telefon eller surfplatta och beställs via Serviceportalen.

Månadskostnaden för en smart telefon är 506 kr/mån och i tjänsten ingår e-post och kalender. Intraservice fakturerar en gång i kvartalet som för övriga tjänster. Abonnemanget för telefoni och mobilsurf ingår inte i tjänsten utan det beställer verksamheten separat.

Den smarta telefonen är personlig och ska inte delas med andra. Till det mobila stödet för vård och omsorg kommer under 2017 flera appar för de it-stöd som ska användas inom hemtjänstverksamheten. Dessa appar kommer att ingå i tjänsten från intraservice. Eftersom apparna ska hantera information om enskilda brukare är de mobila enheterna förberedda för att användas tillsammans med SITHS-kort för säker inloggning. SITHS-korten ingår dock inte i tjänsten utan beställs separat i Serviceportalen.

Vill du veta mer? Kontakta

Katarina Öryd, verksamhetschef utbildning och välfärd, intraservice
Kerstin Karlsson, tf. avdelningschef äldrefrågor, stadsledningskontoret

Göteborgs Stads logotyp