Införa IT-stöd i verksamheten

It-stödet för planering och uppföljning, PluGo, ska stödja verksamheten i planering och uppföljning av insatser och ge medarbetarna tillgång till ett mobilt arbetssätt för undersköterskorna.

Målet är att införa ett it-stöd som hjälper verksamheten att planera, genomföra samt följa upp insatser och tid under 2017. Detta ska ge mer tid för brukaren och möjliggöra en högre person- och tidskontinuitet. It-stödet förutsätter ett mobilt arbetssätt, vilket ger medarbetaren en möjlighet till större flexibilitet i arbetet, eftersom man har tillgång till korrekt och uppdaterad information oavsett var man befinner sig. Införandet av it-stödet skapar förutsättningar för att ge både brukaren och medarbetaren en kvalitativ och likvärdig verksamhet. Mobilt it-stöd ökar också möjligheterna till uppföljning på olika nivåer och ger ett bättre underlag för jämförelse mellan stadsdelsförvaltningar.
It-stödet levereras av Kartena AB.

Kartena AB är delägare i bolaget Projektstyrning Prima AB med verksamheten förlagd till Göteborg, vilka har utvecklat planeringssystemet ”Kompanion”. För detta avtal har Kartena även slutit samarbetsavtal med Phoniro Systems AB kring plattformen Phoniro Care.
………………………………………………………………………………………………………………………..

En annan del i strategin, handlar om medel för inköp av utrustning och support som stödjer ett mobilt arbetssätt. Dessa medel lades ut hos stadsdelarna.

 

Vill du veta mer? Kontakta

Anna-Lena Westman, strategiledare  031-367 81 72

 

Göteborgs Stads logotyp