Vad innebär det att dokumentera på ett strukturerat sätt?

IBIC utgår från nationell informationsstruktur för socialtjänsten och dess processer och begrepp. För att beskriva individens behov, resurser och mål används ICF. ICF är en del av det nationella fackspråket som är ett gemensamt språk för bland annat strukturerad dokumentation. En strukturerad dokumentation innebär att där det är möjligt används det gemensamma språket(ICF) i olika processteg tillsammans med fasta eller delvis fasta svarsalternativ.

Vill du veta mer? Kontakta

Therése Lindén, strategiledare, intraservice. 031-367 81 40.

Göteborgs Stads logotyp