Vad innebär det att arbeta behovsinriktat?

IBIC – Individensbehov i centrum innebär

Nedan beskrivs ett behovsinriktat arbetssätt:

Ur Socialstyrelsens vägledning IBIC 2016-06-26

IBIC är ett systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Här finns information om arbetssättet, lansering och utbildning. IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC och utgår från individens resurser, svårigheter och behov inom olika livsområden. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet.

Syftet med Individens behov i centrum, IBIC, är att vara ett stöd för handläggaren och utföraren när de ska identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. Det är individens behov som behöver styra vilka insatser som kan erbjudas och hur de sedan kan utformas. Med ett behovsinriktat arbetssätt görs en behovsinventering som omfattar både behov, resurser och mål. Dessa beskrivs innan insatsen bestäms och är utgångspunkten för såväl hur insatsen kan utformas som för hur den kan genomföras.

För att förstå vad som är individens verkliga behov måste handläggaren ta reda på vad som är individens aktuella problem och hur mycket det eller de begränsar individens dagliga liv. Lika viktigt är att ta reda på vilka egna resurser individen har och vad individen förväntar sig av en eventuell insats, dvs. individens egen målbild.

Uppgifter om behov, resurser och mål behövs när utföraren tillsammans med individen ska planera hur en beslutad insats ska genomföras. De behövs också för att utföraren ska kunna välja lämpliga arbetssätt och rätt kompetens för uppdraget.

 

 

Ett exempel: Maja säger att hon har problem med matinköp. En insatsstyrd handläggare ger snabbt Maja förslag om hjälp med matdistribution. Med ett behovsinriktat arbetssätt ger handläggaren Maja möjlighet att beskriva både vad som är viktigt, vad Maja vill uppnå (mål) men också vad som är svårt i samband med att handla mat. Är det att planera en inköpslista? Ta sig till och från affären? Hantera pengar? Lyfta och bära? Tillaga maten?

Genom att ta reda på vilka behov och mål som behöver tillgodoses kan tjänsten anpassas till just Majas behov. Det kan i detta fall vara så att Maja behöver hjälp att planera sina inköp en gång i veckan samt ansöka om färdtjänst för att komma till affären. Matlagningen klarar Maja av och vill utföra så länge det fungerar.

 

Vill du veta mer? Kontakta

Therése Lindén, strategiledare, intraservice. 031-367 81 40.

Göteborgs Stads logotyp