Utbildning i rambeslut

Stöd för lokala utbildare i rambeslut

Här hittar du som lokal utbildare för handläggare och omsorgspersonal i hemtjänsten i rambeslut utbildningsmaterial och mallar. Bland annat checklista inför lokal utbildning, bildspel för utbildning (grundmaterial med talmanus, dra ifrån, lägg till och justera efter behov), men också mallar för inbjudan, deltagarförteckning och utvärdering.

Guidens syfte är att vara ett utbildnings och referensmaterial inför och efter utbildning.

Informationsblad om rambeslut

Rambeslut

Utvärdering av rambeslut

Samtalsmetodik för omsorgspersonal

Samtalsmetodik  PPT

Tre korta filmer om samtalsmetodik – situationer som kan uppstå i samtal med den enskilde, teman: bekräftelse, motstånd och sammanfattning

 

Vill du veta mer? Kontakta

Therése Lindén, strategiledare, intraservice. 031-367 81 40.

Göteborgs Stads logotyp