Utbildning i IBIC (ÄO)

Här hittar du som lokal utbildare för handläggare och omsorgspersonal utbildningsmaterial i IBIC (ÄO). Introduktionsmaterialet avser hela modellen IBIC.
I Göteborgs Stad arbetar vi ännu så länge delvis med IBIC – begrepp – se guiden nedan.

IBIC (ÄO)

◾Introduktion i ÄBIC för biståndshandläggare, heldagsutbildning via Socialstyrelsen 4 november 2015

◾Introduktion i ÄBIC för utförare, heldagsutbildning via Socialstyrelsen 9 och 22 februari 2016

Socialstyrelsens presentation för handläggare 4 november 2016

Sos för utförare Göteborg 9 och 22 februari 2016

Sos Övning Bengt överföring – planering

Sos Övning livsområden

Sos Övning noggrant övervägda beslut

Checklista livsområden

Guide IBIC (ÄO) steg 2 guide för handläggare version 6, 25 november 2016

Guide IBIC (ÄO) steg 2 för utförare version 3, 28 september 2016

Vill du veta mer? Kontakta

Therése Lindén, strategiledare, intraservice. 031-367 81 40.

Göteborgs Stads logotyp