Omsorgshandledare

Fler karriärvägar för undersköterskor/stödassistenter behövs. Omsorgshandledare är ett exempel.

Attraktiv Hemtjänsts roll var att få till den nya befattningen. Nu har stadsdelsförvaltningarna tagit över. Ett 40-tal tjänster har tillsatts under 2015.

Arbetsuppgifter
Som omsorgshandledare kommer du att handleda undersköterskor i ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Detta för att tillsammans med brukaren utifrån ett rambeslut ta fram och följa upp insatser som tillgodoser individens behov. Det kan exempelvis innebära handledning i att planera, genomföra, följa upp och dokumentera samtal med brukare. Vid komplexa ärenden kan omsorgshandledare ge praktiskt stöd i behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i samråd med individen, anhöriga och kontaktpersonalen.

Arbetet innebär även att utveckla arbetssätt och samverkan mellan kontaktpersonal och biståndsbedömare/socialsekreterare utifrån behov och mål.
I rollen som omsorgshandledare ligger att pedagogiskt stödja och utveckla kontaktpersonalen till att bli kunniga, trygga och självständiga i det förändrade arbetssättet. Delar i rollen innebär att stärka statusen för undersköterskor samt ge redskap för ett utvecklat arbetssätt.

Kvalifikationer
Krav för tjänsterna är grundutbildning inom vård och omsorg samt yrkeshögskoleutbildning inom vård och omsorg på minst 200 YH poäng eller likvärdig högskoleutbildning. Vidare krävs att du har arbetat som undersköterska eller stödassistent samt har erfarenhet och intresse av att handleda individer och grupper. Vi söker dig som har pedagogisk förmåga samt god samarbetsförmåga. Du är väl förankrad i det salutogena arbetssättet, välfärdens processer samt den nationella värdegrunden.

Befattningsbeskrivning Omsorgshandledare

CSG-protokoll

AID-koder för HR

Vill du veta mer? Kontakta

Margaretha Häggström, strategiledare Skapa goda arbetsplatser inom Attraktiv Hemtjänst och processledare kompetensförsörjning, Senior Göteborg, 031-3680389

Göteborgs Stads logotyp