Yrkesambassadörer på Instagram och event

Yrkesambassadörer 2017

Att vara yrkesambassadör är ett fördjupat uppdrag. Syftet med uppdraget som yrkesambassadör är att förmedla yrkesrollen till ungdomar så att fler söker utbildning som leder till arbete inom vård och omsorg. Ambassadörerna sprider goda berättelser om vad yrket innebär.

Rekryteringen har gått genom områdescheferna i stadsdelarna som lokalt utnämnt sina yrkesambassadörer; 2 personer per stadsdel, från hemtjänst, äldreboende under 65 år och social resursförvaltning.

Bioreklam – Göteborgs Stad söker fler medarbetare inom vård och omsorg

Hösten 2016 visades den här bioreklamen på SF Bio i Göteborg. Yrkesambassadören Harzhin Kareem från hemtjänst kvälls- och nattenheten Biskopsgården rekryterar nya kollegor:

 

Yrkesambassadörer per stadsdel

Stadsdel Yrkesambassadör
Askim-Frölunda-Högsbo Ali Hussein
Askim-Frölunda-Högsbo Estabraq Hussein
Angered Elaine Shuttleworth
Centrum Emma Kling
Centrum Andreas Jakobsson
Lundby Konjit Wahlqvist
Lundby Fredrik Vallgren
Lundby Veronica Köster
Majorna-Linné Apostolus Papapelas
Majorna-Linné Lizette Ranniger
Norra Hisingen Daniel Ahlqvist
Västra Göteborg Helen Dahl
Västra Göteborg Jesper Henning
Västra Hisingen Isabella Martinsson
Örgryte-Härlanda Annika Laifa-Hansson
Östra Göteborg Eva Lindblad
Östra Göteborg Barbro Saingrain
Social resurs Dragana Janjuz
Social resurs Lise-lott Eklund

Vad ingår i uppdraget?

  • Medverka vid två informations/utbildningstillfällen där yrkesambassadörerna får en gemensam introduktion i sitt uppdrag och en sorts ”portfölj” med verktyg inför sitt uppdrag. De får påverka uppdraget som yrkesambassadör.
  • Medverka vid mässor eller andra event/uppdrag i syfte att sprida kunskap om sitt yrke – detta kan gälla för både stadens och stadsdelens marknadsföringsarbete.
  • Ansvara för Instagram-konto eller vara synlig i andra sociala medier

Här kan du ladda ner Uppdragsbeskrivning för yrkesambassadör

Instagram ger fler bilder av yrket!
Den 13 september 2016 startade yrkesambassadörerna upp ett Instagram-konto ”Levla Göteborgs Stad” som går att följa på @levla.goteborgsstad. Alla yrkesambassadörer utbildades under hösten 2016 i sociala medier och varje stadsdel ansvarar nu för två veckor var på ett rullande schema. Syftet med att ha ett vandrande instagramkonto mellan stadsdelarna är att visa på de olika sidorna av yrket som undersköterska och hur det kan vara att jobba inom hemtjänst och äldreboende utifrån en yrkesambassadörs synvinkel.

Alla poster ska ha sin utgångspunkt i tre innehållsteman: karriär, fördomar och rekrytering. Bilderna som handlar om karriär kan till exempel visa på vilka karriärvägar det finns inom vård och omsorg – vad ingår i arbetsuppgifterna om man har ett fördjupat uppdrag eller expertuppdrag? Negativa fördomar om yrket är också något vi i Göteborgs Stad vill bemöta och på Instagram visar yrkesambassadörerna hur det faktiskt är att jobba inom vård och omsorg – i verkligheten. Vår målsättning är att attrahera unga vuxna (15–25 år) till att vilja jobba inom vård och omsorg. Att använda oss av sociala medier där unga befinner sig är ännu ett steg för att väcka intresset hos våra framtida blivande kollegor.

@levla.goteborgsstad – Instagramansvariga VT 2017

Jan v.1-2 Centrum & Lundby
v.3-4 Majorna-Linné
Feb v.5-6 Norra Hisingen
v.7-8 Västra Göteborg
Mars v.9-10 Örgryte-Härlanda
v.11-13 Östra Göteborg
April v.14-15 Social Resurs
v.16-17 AFH
Maj v.18-19 Angered
v.20-21 Centrum
Juni v.22-23 Lundby & Majorna-Linné
v.24-25 Norra Hisingen

Vill du veta mer? Kontakta

Erika Rodríguez Lindgren, projektledare, Intraservice, 031-366 42 87

Göteborgs Stads logotyp