Administratör kvalitetssäkrar scheman

För att kvalitetssäkra schemaläggningen utifrån individers behov och medarbetarnas arbetstid har ett arbete med att tydliggöra ”planerarrollen” – den roll som koordinerar den dagliga driften i hemtjänsten, pågått under våren 2015. Arbetet har nu resulterat i en staden-gemensam definition av befattningen:

Den nya befattningen är en administratör med inriktning planering i hemtjänsten med gymnasiekompetens och erfarenhet av vård och omsorg. Detta kommer innebära en omorganisering i stadsdelen för denna befattning.

Vill du veta mer? Kontakta

Margaretha Häggström, strategiledare, Senior Göteborg, 031-368 03 89

Göteborgs Stads logotyp