Handlingsplan bättre arbetsmiljö

Nu finns en handlingsplan för bättre arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Huvudområdena berör:

  • hållbar bemanning med ökad frisknärvaro och kontinuitet för brukaren
  • trygg säker och funktionell arbetsmiljö
  • bra samverkan mellan professioner för en bättre psykosocial arbetsmiljö
  • IT som stöd i det dagliga arbetet

Utifrån handlingsplanen tar styrgruppen beslut om hur staden konkretiserar arbetet. Först ut är projekt inom personcentrerad vård och omsorg som handlar om samverkan mellan professionerna, utbildning inom ergonomi/förflyttning och att starta en pilot i hemtjänsten kring fysisk aktivitet på arbetstid.

För att kunna jobba vidare med bemanningsfrågan inväntar styrgruppen uppföljningen av optimerad bemanning som beställts av stadsdelsdirektörerna. En arbetsgrupp jobbar med frågan hur staden skapar bra förutsättningar för att utföra chefsuppdraget utifrån stadens chefsförsörjningsplan. Några av satsningarna kommer Intraservice att ansvara för.
Arbetsmiljöarbetet kommer att ske både stadenövergripande och på förvaltningsnivå.

Styrgruppen består av Annelie Snis, Inger Börmark, Björn Gunnarsson, Karin Bryngelsson, Kristin Perem, Christine Högberg, Kristina Söderlund, Moa Olsson och Anna Hjorth. Samordnare är Margaretha Häggström och Katrin Skagert.

Arbetsmiljöarbetet ska inriktas på att främja hälsa och förebygga ohälsa, även psykosocial. Förtroende och tillit är viktiga faktorer för att skapa god psykosocial arbetsmiljö. Chefers förutsättningar ska stärkas.

 

Vill du veta mer? Kontakta

Margaretha Häggström, strategiledare, Senior Göteborg, 031-368 03 89

Göteborgs Stads logotyp