Feriearbetarna sommaren 2015

Ungdomssatsningen Feriearbete är bland annat en av utgångspunkterna för arbetet med marknadsföringen: ”Hur upplevde ungdomarna sommarjobbet inom vård och omsorg?”

Mail-enkät till alla feriearbetare som arbetat inom vård och omsorg sommaren 2015. 215 (av 530) feriearbetande ungdomar svarade på enkäten. 85% sommarjobbade på Äldreboende, 10% inom Hemtjänst och resterande i funktionshinder/annan verksamhet.

enkät_feriearb2

Vill du läsa en PPT om resultatet?

Vill du veta mer? Kontakta

Erika Rodríguez Lindgren, projektledare, Intraservice, 031-366 42 87

Göteborgs Stads logotyp