Webbaserad introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning ger likvärdig grund för alla medarbetare

Vad-tycker-medarbetarna

Ingen får diskriminerasNu satsar kommunen på en gemensam, webbaserad introduktion för alla nyanställda medarbetare i hemtjänsten.

Syftet med introduktionsutbildningen är att ge en likvärdig grund för uppdraget, förbereda medarbetaren inför yrkesroll, metod och arbetssätt. Vill du se hur många som gått introduktionsutbildningen per stadsdel?

—    Alla ska få en god introduktion, det höjer säkerheten både för den enskilde i hemmet och för medarbetarna, säger Erika Rodriguez Lindgren, projektledare på Senior Göteborg, Göteborgs Stads utvecklingscenter för äldrefrågor.

Introduktionsutbildningen vänder sig i första hand till nyanställda medarbetare och chefer. Den lanserades i slutet av maj 2015 för att introducera verksamheternas sommarvikarier. En viktig del är att visa undersköterskans roll och ansvar, samt utvecklingsmöjligheter inom yrket.

—    Hemtjänsten är ett avancerat och meningsfullt jobb. Vi vill visa på vikten av att ta tillvara medarbetarnas hela kompetens och möjliggöra utveckling och karriärvägar, säger Erika Rodriguez Lindgren.

En arbetsgrupp med representanter från alla stadsdelar har varit med och tagit fram innehållet. Undersköterskor, enhetschefer, verksamhetsutvecklare/utvecklingsledare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig samordnare och bemanningscontroller har deltagit i processen.

Nina Sjöberg, enhetschef för ett hemtjänstområde i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg, fick följa uppbyggnaden av introduktionsutbildningen både genom att medverka i arbetsgruppen och genom sin medarbetare som blev uttagen till filminspelningen.

—    Det är en styrka att vi har en gemensam introduktion. Göteborgs Stad blir attraktivare som arbetsgivare när staden är tydlig med vad som förväntas av medarbetarna i deras uppdrag. Att veta vad som gäller ger arbetslust, säger Nina Sjöberg.
—    En av mina medarbetare medverkar och hon vill gärna representera hemtjänsten i fler sammanhang.

Introduktionen bygger på vård- och omsorgsprocessen och visar på hela gången från att 80-åriga Maria, som brutit lårbenshalsen, kommer hem från sjukhuset och får hemtjänst utifrån sina behov. I utbildningen möter vi också 40-åriga Linus, som har ALS, och får följa hans vardag.

Utbildningen finns på Personalingången på Göteborgs Stads extranät. Medarbetarna kan själva gå in och göra introduktionsutbildningen. Statistik förs över hur många per stadsdel som gjort utbildningen.

Arbetsplatsen kolla schema

Målgruppen för introduktionsutbildningen:

 • Sommarvikarier
 • Nyanställda medarbetare och chefer
 • Nuvarande medarbetare oavsett anställningsform och chefer
 • Medarbetare inom bemanningsenheterna

Fakta om introduktionsutbildningen:

Introduktionsutbildningen tar cirka 45 minuter och innehåller sex kapitel med frågor som ska besvaras för att komma vidare. Utbildningen finns på adressen introduktion.hemtjanstochaldreboende.goteborg.se.

Sommaren 2015 gjordes en enkätundersökning bland alla nyanställda, sommarvikarier och deras chefer. 169 personer svarade. 84 procent tycker att introduktionsutbildningen ger en bra grund till arbetet. Här kan du se resultatet i enkäten. Under 2016 utökades utbildningen till att innefatta även medarbetare på äldreboende. I början av 2017 hade totalt 2000 medarbetare genomfört introduktionsutbildningen.

Arbetsgruppen har bestått av:

 • Angered: Madelen Ödman, Utvecklingsledare SAS
 • Askim-Frölunda-Högsbo: Carina Blomgren, Verksamhetsutvecklare
 • Centrum: Olga Ciuchta, Omsorgshandledare IFO FH
 • Lundby: Marie Brynolfsson, Enhetschef Älvstrandens Hemtjänst
 • Majorna-Linné: Birgitta Granhed Olofsson, MAS och Gunilla Essung, Enhetschef ordinärt boende
 • Norra Hisingen: Marina Lönberg, Bemanningscontroller/projektledare IT och Ann-Britt Svensson, Hemtjänst under 65
 • Västra Göteborg: Nina Sjöberg, Enhetschef Opal Hemtjänst
 • Västra Hisingen: Christine Timberg, Omsorgshandledare ÄO & huvudhandledare
 • Örgryte-Härlanda: Christina Kostet, Hemtjänst under 65 och Kajsa Pelling, Enhetschef Hemtjänst
 • Östra Göteborg: Annika Mattsson, Enhetschef Gamlestaden och Kvibergs Hemtjänst

Vill du veta mer? Kontakta

Erika Rodriguez-Lindgren, projektledare, Intraservice, 031-366 42 87

 

Göteborgs Stads logotyp