Skapa goda arbetsplatser

Exempel på strategins betydelse: karriärvägar, god introduktion för sommarvikarier och nyanställda, modell och verktyg för att behålla och utveckla medarbetarna, kompetensförsörjningsplan, chefsförsörjningsplan, bättre arbetsmiljö och IT-stöd till medarbetarna.

Vi satsar på utbildning och nya karriärvägar för personalen, t ex Omsorgshandledare inom hemtjänsten som stöd till kollegorna när de gör genomförandeplanen tillsammans med den enskilde. 40 nya tjänster tillsätts under 2015. Rollen som administratör med planering i hemtjänsten blir tydligare under 2016.

Satsningen innehåller även en gemensam introduktion för nyanställda. Vi fortsätter att marknadsföra yrkena och tar fram en chefsförsörjningsplan där HR, enhets- och områdeschefer inom olika verksamhetsområden deltar i arbetet. 2017 arbetar vi vidare med att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom äldreomsorgen.

Vill du veta mer? Kontakta

Margaretha Häggström, strategiledare, Senior Göteborg, 031-368 03 89

 

Göteborgs Stads logotyp