Hem

ÖKAT INFLYTANDE, SJÄLVBESTÄMMANDE OCH ATTRAKTIVA JOBB. Det är de övergripande målen när Göteborgs Stad sjösätter ett helt nytt arbetssätt i hemtjänsten, kallat Attraktiv Hemtjänst.  

Vi vill jobba på ett nytt sätt för att möta den enskildes behov av att kunna styra över sin vardag. För att satsa på rätt tjänster, kommer vi att ordna olika dialoger med brukare.

 

Läs mer om hur vi ska lyckas nedan

Införa rambeslut Införa välfärdsteknik
Införa IT-stöd i verksamheten Skapa goda arbetsplatser

 

Göteborgs Stads logotyp