Frukostmöte för chefer i oktober

Välkommen till ett tillfälle för information och diskussion om nuläget i införandet av PluGo och det mobila arbetssättet. Anmäl dig via länken här senast den 4 oktober och välj ett datum; 12 eller 19 oktober. Bakom arrangemanget står områdescheferna för hemtjänst och myndighetsutövning i samarbete med Attraktiv Hemtjänsts programledning.

Utbildning i PluGo

Utbildningarna i det nya IT-stödet för planering och uppföljning (PluGo) pågår för fullt. Under hösten ska alla medarbetare inom hemtjänsten i hela staden få utbildning och börja arbeta i PluGo. Utbildningen för administratörer och enhetschefer inom hemtjänsten är uppdelad på fem heldagar och hålls på Intraservice. För undersköterskorna är PluGo helt mobilt. De kommer att få sin utbildning av sina respektive IT-ambassadörer hemma i stadsdelarna. Läs mer på intranätet.

IT-ambassadörer positiva till EU-projektet eGO

eGO:s IT-ambassadörer har deltagit i en första utvärdering av projektet. Resultatet visar att de flesta är nöjda och tycker att deras uppdrag känns utvecklande och meningsfullt. Tre fjärdedelar av de som svarat känner sig trygga i att de kan utbilda andra och fyra av fem säger att de arbetar för att entusiasmera och inspirera sina kollegor i IT-stöd och välfärdsteknik. Över hälften säger att de får ett bra stöd av sin närmaste chef och de allra flesta (77 procent) är nöjda med stödet de får från projektledningen på Intraservice. Läs mer.

Ny webb marknadsför yrkena

Nu finns en samlande webbportal för allt material som tagits fram för att marknadsföra yrken inom vård och omsorg. Sidan som lanseras i slutet av juni, vänder sig till 15-25-åringar som vill veta mer om våra jobb och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Har du material att bidra med eller synpunkter, kontakta projektledare Erika Rodríguez Lindgren. Denna sida blir viktig för både yrkesambassadörerna och alla oss andra som arbetar inom vård och omsorg. Sprid denna sida till dina medarbetare: goteborg.se/levla