PluGo går skarpt 1 mars

I mitten av december har administratörer och enhetschefer för hemtjänsten i samtliga stadsdelar fått utbildning i PluGo, stadens nya IT-stöd för planering och uppföljning. Arbetet med att utbilda undersköterskorna i den mobila delen av PluGo kommer att pågå en bit in på nästa år. Senast den 1 mars ska alla hemtjänstenheter arbeta skarpt i PluGo. Våren 2018 införs PluGo även för funktionshinder-verksamheterna och under hösten börjar arbetet med att föra in PluGo på stadens äldreboenden.

eGO sprids internationellt

I slutet av oktober deltog eGO på Eurocities Social Affairs Forum – en konferens för politiker och tjänstemän från olika städer i Europa. Forumet handlade om hur de europeiska städerna ska kunna ge alla medborgare tillgång till sociala rättigheter och därigenom stärka social sammanhållning och hållbarhet. eGO var ett av flera EU-finansierade projekt i staden som fick möjlighet att presentera sig i samband med mötet.

Vad är mest innovativt inom vård och omsorg?

… AI, GPS och sensorer. Snart kan det bli verklighet i Göteborgs Stad.

Kom och möt oss i Göteborgs Stads monter B06:18 på Kvalitetsmässan. Där kommer vi att berätta om Trygg Vardag – den nya teknikhubb med sex välfärdstekniska tjänster som staden upphandlat. Kom och ställ frågor, testa och se möjligheterna som upphandlingen kan ge i form av förbättrad nattsömn, minskad oro, bättre hälsa genom sociala kontakter och förebyggande larm – innan något hänt. Det är bara ett axplock av alla möjligheter som välfärdstekniken kan ge. Vi ses!

  1. Skriv ut din gratisbiljett här. Fyll i uppgifterna på första sidan och ange sedan kod: UtsKval17

Hälsar Attraktiv Hemtjänst

Chefsmöten i oktober

Enhetschefer i hemtjänsten diskuterade PluGo och mobilt arbetssätt
Projekten PluGo, eGo och Treserva mobilt arbetssätt från Intraservice deltog i Attraktiv hemtjänsts senaste frukostmöte, för att prata om PluGo och det mobila arbetssättet. Frukostmötet hölls vid två tillfällen och totalt deltog över 80 enhetschefer från stadens hemtjänst.
Läs mer på intranätet

Hur ska programmet samordnas framöver?

Program för Attraktiv Hemtjänst pågår till 2022. Ansvaret för programmet övergår till SDN 2018 med stöd av Intraservice. Under hösten fortsätter nuvarande programledning av Attraktiv Hemtjänst i samarbete med Intraservice. Efter årsskiftet fortsätter arbetet mot den gemensamma målbilden. Bland annat skapar Intraservice en ny funktion för välfärdsteknik inom vård och omsorg. Funktionen kommer att bestå av tre personer som ska arbeta med planering, införande och nyttorealisering av välfärdstekniktjänster. Intraservice rekryterar också en verksamhetsutvecklare med ansvar för IBIC. Införandet av PluGo och det mobila arbetssättet pågår under 2018. Strategin för att skapa goda arbetsplatser fortsätter som tidigare.