Omsorgshandledarrollen viktigt tillskott

Utvärderingen av omsorgshandledar-rollen visar att rollen är en positiv karriärväg för undersköterskor. Medarbetarna upplever att de kan göra skillnad i verksamheten, handleda och stötta kollegor i det nära vård och omsorgsarbetet. Flertalet av omsorgs-handledarna har även andra arbetsuppgifter som exempelvis reflektionsledare, huvud-handledare och utbildare i olika ämnes-områden.

Intensivt arbete med IBIC

Strategiledaren och tillika planeringsledare för IBIC, Therese Lindén har under våren träffat stadsdelarnas lokala processledare för IBIC, för att få en bild av hur arbetet har fungerat fram till nu. Samtidigt har Intraservice arbetat aktivt med det nya IT-stödet för IBIC och förhoppningen är att ha en utbildningsmodul igång under hösten 2018.

Intraservice lägger stor vikt vid förankring, informationsspridning och kommunikation kring stadens arbete med IBIC. Vi kommer bland annat att skapa en temasida på intranätet där vi lägger ut information om pågående och kommande arbete. Syftet är att det ska vara enkelt för medarbetare och chefer i verksamheten att hitta den information och det stöd ni behöver. Länk till IBIC på intranätet kommer i augusti.

Göteborg inspirerar Madrid

Den 30 maj var strategiledaren Åsa Wall inbjuden till svenska ambassaden i Madrid, för att berätta om Göteborgs Stads arbete inom Attraktiv hemtjänst. Intresset var stort och ca 50 personer var på plats för att ta del av hur vi har arbetat med Trygg vardag, PluGo, eGO, mobilt arbetssätt, trygghetskamera och digitalisering.

PluGo infört i hemtjänsten

Det nya IT-stödet för planering och uppföljning, PluGo, är nu infört i hemtjänsten i alla stadsdelar. Det innebär att PluGo nu har lämnats över från projektet till förvaltningen på Intraservice. Men systemförvaltarna kommer att hålla en fortsatt nära kontakt med projektet, för att stötta verksamheten i övergången till ett förändrat arbetssätt.

Använd introduktionsutbildningen

Introduktionsutbildningen för hemtjänst finns nu också inlagd i det nya introduktionspaketet för mobilerna och PluGo:s och Treservas appar. Medarbetare som har mobiler med tactivoskal kan hämta introduktionspaketet i Stadens appar. Från en vanlig mobil finns introduktionspaketet att hämta i Datorhjälpen.
Den webbaserade introduktionen till hemtjänst och äldreboende lanserades i maj 2015. Syftet är att att ge en likvärdig grund för uppdraget och förbereda medarbetaren inför yrkesroll, metod och arbetssätt.

eGO avslutat för hemtjänsten

I slutet av mars tog sektorcheferna för ÄO/HS beslut om att inte fortsätta eGO för hemtjänsten. Under 2018 kommer eGO istället att arbeta med IT-ambassadörer inom särskilt boende och inom IFO/funktionshinder och bland annat stötta införandet av PluGo inom boendestöd. Under våren har hemtjänstens IT-ambassadörer och enhetschefer fått svara på en utvärdering om hur de har upplevt arbetet med eGO. Resultatet visar att de allra flesta är positiva till projektet och arbetssättet. Du kan ta del av hela utvärderingen under eGO:s projektsida på intranätet.

Nytt tillfälle för eGO:s öppet hus

I slutet av februari höll projektet eGO öppet hus, för att berätta om sitt arbete och erfarenheter hittills. Om du missade att besöka projektet då, har du chansen igen 12 april.

– Öppet hus i februari blev ju en succé och alla som kom dit var väldigt positiva till innehållet. Vi känner att vi vill ge chansen till fler att komma och ta del av vad vi gör, så vi kör helt enkelt en repris, säger projektledaren Anette Eriksson.

Mellan 75 och 100 personer besökte eGO:s öppet hus på Intraservice 22 februari. Besökarna fick bland annat möta flera IT-ambassadörer, som kunde berätta om sitt arbete och sina erfarenheter hittills. Katarina Nylöw från stadsdelsförvaltningen Lundby och Maria Häljestig från Örgryte-Härlanda visade PluGo:s app och pratade om hur de arbetar för att utbilda sina kollegor i ett nytt mobilt arbetssätt.

– Att lära sig hur appen fungerar är inte så svårt. Det går vi igenom med kollegorna på några timmar. Men sen krävs det ju väldigt mycket mer stöttning för att de faktiskt ska börja använda appen och mobilen och se att det finns en stor nytta med det, säger Katarina Nylöw.

I ett annat rum tog Annika Jenholt och Monica Jeppesen Börner – båda från Örgryte-Härlanda – med besökarna på en resa genom IT-ambassadörerna arbete i eGO. Under 2017 träffades IT-ambassadörerna vid tio tillfällen och arbetade bland annat med inlärningsstilar, förändringsarbete, och att prata inför folk. De pratade om mobilt arbetssätt och välfärdsteknik, lärde sig navigera på intranätet och i Datorhjälpen samt fick mycket tid till att utbyta erfarenheter och diskutera kring idéer och möjliga lösningar.

– När man ser det så här samlat, så känns det helt otroligt hur mycket vi har gjort, säger Annika Jenholt. Jag har lärt mig jättemycket och har fått med mig många bra verktyg för att kunna fortsätta arbeta med mina kollegor i stadsdelen.

I samband med Öppet hus lanserade projektet också sitt rykande färska arbetsmaterial om mänskliga rättigheter i hemtjänsten. Materialet har tagits fram under 2017 och innehållet har legat till grund för många diskussioner på IT-ambassadörernas träffar.

– Vi har pratat mycket om hur de arbetar med mänskliga rättigheter i hemtjänsten och vad det innebär. Tanken har varit att ge IT-ambassadörerna förutsättningar att ta den diskussionen vidare i sina stadsdelar. Det här arbetsmaterialet som vi har tagit fram ska fungera som ytterligare ett stöd i det, säger Sandra Tidefors, projektets strateg inom mänskliga rättigheter.

Arbetsmaterialet Mänskliga rättigheter i hemtjänsten finns att läsa eller ladda ner på eGO:s sida på intranätet.

Nästa öppet hus hålls 12 april kl 13-16 hos Intraservice på Rosenlundsgatan 4. Alla är välkomna!

Chefsmöte 7 december – anmäl dig nu

Kom på årets sista chefsmöte där du får en lägesbeskrivning, tillbakablick och vad som händer nästa år. Bodil Jönsson gästar oss med en föreläsning och ett samtal. Plats: Scandic Opalen. Tid: 12-16.30. Anmäl dig här.
Vi lunchar och avslutar eftermiddagen med tankar kring framtiden.