Satsningen och målen

Göteborgs Stads hemtjänst når dagligen cirka 9 300 personer. De allra flesta vill bo hemma och då är det viktigt med en god vård och omsorg för att känna sig trygg. Vad som är viktigt är inte samma sak för alla. Även den som behöver stöd av andra ska kunna behålla sina egna vanor och styra över sin vardag. Attraktiv Hemtjänsts mål är att öka inflytande och självbestämmande för den enskilde med hemtjänst.

För att nå målet med ökat inflytande och självbestämmande införs ett nytt arbetssätt som innebär att den enskilde tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten, bestämmer VAD, HUR och NÄR hjälp och stöd ska ges.Tjänster via välfärdsteknologi kommer att öka valfriheten. Den första, valfria tjänsten kallas Trygghetskamera och innebär tillsyn via kamera.

Medarbetarna är motorerna i förändringen. För att lyckas, krävs att de känner att de har ett meningsfullt och attraktivt jobb. Därför är ytterligare ett mål att Göteborgs Stads 2 600 medarbetare ska uppfatta yrket attraktivt. Satsningar görs på att förbättra arbetsmiljön, höja kompetensen, erbjuda mobilt IT-stöd, skapa karriärvägar, bra lokaler och goda förutsättningar för ledarna samt att marknadsföra yrkena och rekrytera. Göteborgs Stad kommer framöver att behöva rekrytera 400-500 undersköterskor varje år. Anledningen är bland annat pensionsavgångar och att befolkningen i Göteborg lever allt längre.

 

Göteborgs Stads logotyp