Ny roll – Omsorgshandledare

Omsorgshandledare

För att utveckla det nya arbetssättet, har de tio stadsdelsförvaltningarna tillsatt ett 40-tal, så kallade omsorgshandledare, som stöd. Omsorgshandledare handleder undersköterskor i ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för att tillsammans med brukaren utifrån ett rambeslut ta fram och följa upp insatser som tillgodoser individens behov. Läs mer om omsorgshandledare här.

Göteborgs Stads logotyp