Informations- och utbildningsmaterial

Här är informations- och utbildningsmaterial för olika målgrupper.

Utbildningsmaterial i samtalsteknik för omsorgspersonal hittar du här

Beskrivning Målgrupp Media Datum
Rambeslut informationsblad på finska Personer med hemtjänst med finska som språk och medarbetare PDF 180124 ny version
Rambeslut informationsblad Personer med hemtjänst och medarbetare PDF 180124  ny version
Filmen om Trygg Vardag Chefer och medarbetare MOV 171031
Behovsanalys återkoppling brukare Brukare med hemtjänst som deltagit i samtalen PDF 170619
Folder om mobilt arbetssätt Brukare med hemtjänst PDF 170406
Gratis entrébiljett Göteborgs Stad Vitalis 2017 Anställda i Göteborgs Stad PDF 170323
Burkar BRA NYTT SLUTA

Dialog: Vad ska välfärdsteknik stödja?

PPT om 2017, uppföljning, behovsanalys

Afternoon tea, Områdes- och enhetschefer PDF, PPT 170309
Musikvideo Ungdomar Film 161208
Föräldraskräcken Ungdomar Film 161208
Sammanställning av utbildningsdag och tips i förändringsledning Enhetschefer och områdeschefer PDF 161201
Göteborgs Stad söker fler medarbetare inom vård och omsorg Yngre personer som inte valt gymnasielinje Bioreklam 161001 två veckor under oktober
Handlingsplan bättre arbetsmiljö Enhetschefer och områdeschefer PPT  161001
Information om modell bedöma tid i hemtjänst Chefer och medarbetare PPT 160212
Film med yrkesambassadör 15-25-åringar som ska välja gymnasie MOV 151221  ”Jag kan göra skillnad” Helen Dahl undersköterska i hemtjänsten
Grov tidsplan 2016 Chef och medarbetare PPT 151214
Ny, generell presentation om Attraktiv Hemtjänst Medarbetare PPT 151120
Attraktiv Hemtjänst – generell presentation med Trygghetskamera och rambeslut Funktionshinderråd och lokala pensionärsråd PPT 151015
Trygghetskamera – the movie Personer med hemtjänst och medarbetare Film 150915
Rambeslut – allmän presentation Pensionärs- och funktionshinderråd med flera PPT 151202
Rambeslut – allmän presentation (endast för åhörarkopior – ej animerad) Pensionärs- och funktionshinderråd med flera PPT 151202
Infostöd om Trygghetskamera Medarbetare PPT 150821
Folder om Trygghetskamera   Äldre PDF 150821
Frågor och svar om Trygghetskamera Äldre PDF 150821
Folder om Kompetensmodellen Chefer och medarbetare PDF 150302
Tidningen Samspel om Attraktiv Hemtjänst Chefer och medarbetare PDF 150130
Tidningen Samspel om mobilt arbetssätt Chefer och medarbetare PDF 140520
Utredningen som blev programmet Attraktiv Hemtjänst Chefer och medarbetare Word 140203

Göteborgs Stads logotyp