Bakgrund och utmaningar

I mars 2014 fattade Göteborgs Stads kommunstyrelse beslut om en mål- och strategiplan för att utveckla och förbättra hemtjänsten. Underlag för beslutet grundar sig på ett politiskt utredningsuppdrag och innebär omfattande förändringar i verksamheten.

Utvecklingsarbetet behöver pågå under flera år för att nå målen; ett ökat inflytande och självbestämmande för brukarna och attraktivare jobb för medarbetarna. Attraktiv Hemtjänst sträcker sig över åtta år, fram till 2022.

Utredningens omvärldsanalys innehåller flera utmaningar för hemtjänsten:
•    Allt fler med allt större behov av vård och omsorg vårdas hemma
•    Färre får försörja fler
•    Ökad konkurrens om arbetskraften
•    Ökade förväntningar hos brukarna
•    Folkhälsosatsningar krävs för att hålla nere samhällskostnaderna
•    Bevara välfärden genom utveckling av välfärdsteknologi och eHälsa

Här kan du läsa utredningen.

 

Göteborgs Stads logotyp