Vad är Attraktiv Hemtjänst?

Attraktiv Hemtjänst handlar om två saker

1. Den enskilde ska få ökat inflytande och självbestämmande

2. Attraktivare jobb för medarbetarna

För att lyckas, sjösätter vi ett nytt arbetssätt. Grunden är brukarnas behov av ökat inflytande och självbestämmande. Den enskilde ska kunna förfoga över sin biståndsbedömda tid; vad, hur, när och av vem hjälpen ges. Dessutom ska Göteborgs Stad erbjuda ett bredare tjänsteutbud i form av tjänster via välfärdsteknologi. Den första tjänsten kallas Trygghetskamera och innebär tillsyn via en webbkamera. På så sätt blir den enskilde mindre störd, t ex på natten, samtidigt som personen kan känna sig trygg. Hela satsningen ska vara klar 2022.

Medarbetarna är motorerna i förändringen 

Kompetenta medarbetare är nyckeln för en attraktiv hemtjänst. Därför satsar Göteborgs Stad på sina medarbetare. De vill vara professionella och känna sig stolta över sina jobb. Göteborgs Stad investerar i goda introduktioner, utbildning, kompetensutveckling, karriärvägar, en god arbetsmiljö och IT-stöd för ett mobilt arbetssätt.

Programmet innehåller fyra strategier:

  1. Införa rambeslut
  2. Införa tjänster via välfärdsteknologi
  3. Införa IT-stöd för ett mobilt arbetssätt
  4. Skapa goda arbetsplatser

2015 fokuserar vi på att den enskilde ska kunna:

  • förfoga över sin biståndsbedömda tid
  • planera vilka insatser som ska utföras tillsammans med kontaktpersonalen
  • erbjudas tjänster via välfärdsteknologi som ett alternativ till traditionell hemtjänst

Attraktiv Hemtjänst är en satsning på välfärden

För att möta utmaningen med en åldrande befolkning behöver vi samverka i staden. Programmet berör de tio stadsdelsförvaltningarna, stadsledningskontoret och intraservice. Förvaltningarna som deltar bidrar med kompetens, tid och pengar. Programmet samordnas av Göteborgs Stad, stadsledningskontoret, avdelningen för äldre, hälso- och sjukvård. Samordnaren och flera av medarbetarna som arbetar i programmet är knutna till Göteborgs Stads utvecklingscenter för äldrefrågor, Senior Göteborg.

 

Göteborgs Stads logotyp