Kontakt

För frågor som rör hemtjänstens verksamhet,
kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter på telefon 031-365 00 00

 

Kontaktpersoner inom programmet för Attraktiv hemtjänst:

Demis Stavridis, programsamordnare
031-367 83 09

Åsa Wall, strategiledare Välfärdsteknik
031-365 36 08

Margaretha Häggström, strategiledare Skapa goda arbetsplatser
031-368 03 89

Göteborgs Stads logotyp