Kontakt

Attraktiv Hemtjänsts programledning

Demis Stavridis, Samordnare, Intraserice 031-367 83 09
Sara Herlitz, Kommunikatör, Intraservice  031-367 82 37

Strategi Införa rambeslut

Therese Lindén, Strategiledare, Intraservice  031-367 81 40

Strategi Införa välfärdsteknik

Åsa Wall, Strategiledare, Intraservice  031-365 36 08
Mats Norén, Huvudprojektledare, Intraservice 031-367 80 65
Anna Andersson, projektledare, Intraservice  0702-39 45 20

Strategi Införa IT-stöd för verksamheten

Anna-Lena Westman, tf Strategiledare, Intraservice  031-367 81 72
Anette Eriksson, projektledare eGo, Intraservice  0722-55 71 35

Strategi Skapa goda arbetsplatser

Margaretha Häggström, Strategiledare, Senior Göteborg, stadsledningskontoret  031-368 03 89
Erika Rodriguez-Lindgren, Projektledare, Intraservice 031-366 42 87

Göteborgs Stads logotyp