Göteborgs Stad säger upp ramavtal för Trygg vardag

Den 7 juni sade Göteborgs Stad upp ramavtalen för tjänsterna inom det som kallas Trygg vardag. Det handlar om avtal för en tjänsteplattform samt ramavtal för hubb/digitala larm, tillval (gps-larm, trygghetskamera, smart klocka, digitala lås och sensorer) samt video- och talkommunikation (bildsamtal).

Utöver digitala larm har inga tjänster varit möjliga att beställa under avtalsperioden, eftersom lösningen inte har fungerat så som det var tänkt. Uppsägningarna ger inga direkta konsekvenser för varken verksamheterna eller göteborgarna, men verksamheterna kan behöva göra egna upphandlingar i väntan på ny ramavtalsupphandling.

Vad har hänt?

Göteborgs Stad drev under 2016-2017 ett projekt inom ramen för programmet Attraktiv hemtjänst och strategin Införa välfärdsteknikEn del av projektet gick ut på att genomföra en ramavtalsupphandling med det primära syftet att digitalisera trygghetslarmkedjan. Ramavtalen skulle också göra det möjligt att skapa en helhetslösning, där flera olika tjänster kunde samverka oberoende av leverantör/tillverkare och mottagare.

Förvaltningen Intraservice har testat tjänsterna utifrån de krav som fanns i upphandlingarna. Det konstaterades att varje lösning fungerar för sig men att de inte går att koppla ihop via tjänsteplattformen så som intentionen var. Det är alltså svårt att nå den lösning med öppna system och leverantörsoberoende produkter som var syftet. Därför har Inköp och upphandling och Intraservice nu kommit överens om att säga upp ramavtalen. Rent juridiskt krävs ingen särskild orsak för att säga upp avtalen och samtliga avtal kan sägas upp efter 24 månader utan orsak.

Uppsägningarna ska inte ge några direkta konsekvenser för göteborgarna. Den enda Trygg vardag-tjänst som används idag är de digitala trygghetslarmen i ordinärt boende. Trygghetsjouren har redan upphandlat larm så att de kan slutföra arbetet med att byta ut samtliga analoga larm inom ordinärt boende (hemtjänst) och dessa larm påverkas inte av att ramavtalen sägs upp. Det blir inte heller någon förändring vad de gäller övriga tjänster inom Trygg vardag. Detta eftersom Göteborgs Stad inte har kunnat godkänna tjänsterna. De har alltså inte varit tillgängliga för varken verksamheterna eller göteborgarna.

Vad händer nu?

Första prioritet är att få klart en ny upphandling av digitala larm för Göteborgs Stad. Ny upphandling ska genomföras snarast möjligt.

Andra prioritet är en upphandling av nyckelfria lås som finns i Göteborgs Stads tjänsteplan för 2020 och framåt.

I avvaktan på en ny gemensam upphandling av digitala larm kan verksamheterna göra egna upphandlingar. Intraservice funktion för välfärdsteknik kommer att erbjuda stöd i att formulera krav för dessa upphandlingar.

Har du frågor?

Stöd i kravställning vid upphandling av digitala trygghetslarm och nyckelfria lås

Åsa Wall, planeringsledare för välfärdsteknik, förvaltningen Intraservice031-368 65 04, asa.wall@intraservice.goteborg.se

Mats Norén, teknisk projektledare, förvaltningen Intraservice031-367 80 65, mats.noren@intraservice.goteborg.se

Frågor om uppsägningarna

Kundservice Inköp och upphandling, 031-366 37 00, kundservice@ink.goteborg.se