Ny webb marknadsför yrkena

Nu finns en samlande webbportal för allt material som tagits fram för att marknadsföra yrken inom vård och omsorg. Sidan som lanseras i slutet av juni, vänder sig till 15-25-åringar som vill veta mer om våra jobb och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Har du material att bidra med eller synpunkter, kontakta projektledare Erika Rodríguez Lindgren. Denna sida blir viktig för både yrkesambassadörerna och alla oss andra som arbetar inom vård och omsorg. Sprid denna sida till dina medarbetare: goteborg.se/levla

Digital arbetsmiljö testas i PluGo

Handlingsplanen för bättre arbetsmiljö innehåller som bekant fyra delar; hållbar bemanning med ökad frisknärvaro och kontinuitet för brukaren, trygg säker och funktionell arbetsmiljö, bra samverkan mellan professioner för en bättre psykosocial arbetsmiljö och IT som stöd i det dagliga arbetet.
David Lönnbark på intraservice har tillsammans med en konsult tagit fram ett verktyg för att öka fokus och medvetenheten kring den digitala arbetsmiljön i olika införandeprojekt av IT-stöd. Verktyget ska nu testas i införandet av PluGo. Det handlar om riskbedömningar, att se vad som kan bli bättre och undvika det som gör arbetsmiljön sämre, se artikel på konsultens hemsida.

Marknadsföring av yrkena

Under en 3-veckorsperiod har Göteborgs Stad annonserat i Metro och haft tre stycken artiklar om yrken inom vård och omsorg på metro.se, bland annat Daniel Ahlqvist har berättat om sitt jobb. Dessutom har en 30 sekunders reklamfilm visats under Talang på TV4 Play. Kampanjen är en satsning för att få fler ungdomar att intressera sig för yrken inom vård och omsorg. Reklamfilmen visar på hur känslor spelar roll likväl för gamla som unga och att jobba som undersköterska handlar om att se hela människan, att skapa magi i mötet lika mycket som att vårda och ge omsorg.

Gemensam introduktion för nya chefer

Nu är underlaget till introduktionsprogrammet för nya chefer inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård klart. Programmet innehåller en specifik, verksamhetsinriktad introduktion till vård och omsorg. Syftet är att nya chefer ska få bästa möjliga förutsättningar att göra ett gott arbete. Planering pågår i samarbete med Intraservice som kommer att organisera introduktionen. Förhoppningsvis kommer vissa delar erbjudas under senhösten.

Välkommen till Vitalis 25-27 april

… på Svenska Mässan i Göteborg. Göteborgs Stad ställer ut på Vitalis och vill gärna träffa dig på mässan! Kom och besök oss i monter B08:41.

Inträde till utställningen (värde: 495 kr) är gratis om du klickar här för att öppna en PDF-fil och sedan klickar i PDF-filen som öppnar sig. Klicka då i filens översta, högra hörn och använd bjudkod 3wjqj9. Vi ses på Vitalis!

Attrahera unga

En reklamkampanj pågår just nu på TV4Play där vi visar ”Känslor som spelar roll” under sändningen av Talang. Den målgrupp som vi vill nå är 15-25-åringar för att inspirera dem att studera och söka jobb inom vård och omsorg.

Budskapet handlar om att oavsett ålder har vi behov av upplevelser och känslor. Att jobba med människor handlar om att se varje människa bortom ålder, funktionsnedsättning och krämpor och skapa ett positivt möte. Fattar du grejen?