Utvärdering Introduktion till Hemtjänsten

Introduktion Hemtjänsten Intranät

Just nu pågår en utvärdering på ”Introduktion till Hemtjänsten” som lanserades inför sommaren.  Introduktionsutbildningen är till för att introducera alla vikarier och nyanställda men även för att uppdatera all ordinarie personal och enhetschefer så att alla verksamheter i staden utgår ifrån samma gemensamma grund. Introduktionen innehåller sex kapitel med frågor och tar cirka 45 min att göra. Statistik för hur många som gått utbildningen per stadsdel ser du under resultat på webbplatsen för utbildningen. Enkäten för uppföljning får du av din chef men kan även hittas här: Undersökning Introduktion till Hemtjänsten. Den är öppen fram till den 22 september 2015