Göteborgs Stad säger upp ramavtalen för Trygg vardag

Den 7 juni sade Göteborgs Stad upp ramavtalen för tjänsterna inom det som kallas Trygg vardag. Det handlar om avtal för en tjänsteplattform samt ramavtal för hubb/digitala larm, tillval (gps-larm, trygghetskamera, smart klocka, digitala lås och sensorer) samt video- och talkommunikation (bildsamtal).

Utöver digitala larm har inga tjänster varit möjliga att beställa under avtalsperioden, eftersom lösningen inte har fungerat så som det var tänkt. Uppsägningarna ger inga direkta konsekvenser för varken verksamheterna eller göteborgarna, men verksamheterna kan behöva göra egna upphandlingar i väntan på ny ramavtalsupphandling.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till uppsägningarna.

Chefsmöte 7 december – anmäl dig nu

Kom på årets sista chefsmöte där du får en lägesbeskrivning, tillbakablick och vad som händer nästa år. Bodil Jönsson gästar oss med en föreläsning och ett samtal. Plats: Scandic Opalen. Tid: 12-16.30. Anmäl dig här.
Vi lunchar och avslutar eftermiddagen med tankar kring framtiden.

Vad är mest innovativt inom vård och omsorg?

… AI, GPS och sensorer. Snart kan det bli verklighet i Göteborgs Stad.

Kom och möt oss i Göteborgs Stads monter B06:18 på Kvalitetsmässan. Där kommer vi att berätta om Trygg Vardag – den nya teknikhubb med sex välfärdstekniska tjänster som staden upphandlat. Kom och ställ frågor, testa och se möjligheterna som upphandlingen kan ge i form av förbättrad nattsömn, minskad oro, bättre hälsa genom sociala kontakter och förebyggande larm – innan något hänt. Det är bara ett axplock av alla möjligheter som välfärdstekniken kan ge. Vi ses!

  1. Skriv ut din gratisbiljett här. Fyll i uppgifterna på första sidan och ange sedan kod: UtsKval17

Hälsar Attraktiv Hemtjänst

Hur ska programmet samordnas framöver?

Program för Attraktiv Hemtjänst pågår till 2022. Ansvaret för programmet övergår till SDN 2018 med stöd av Intraservice. Under hösten fortsätter nuvarande programledning av Attraktiv Hemtjänst i samarbete med Intraservice. Efter årsskiftet fortsätter arbetet mot den gemensamma målbilden. Bland annat skapar Intraservice en ny funktion för välfärdsteknik inom vård och omsorg. Funktionen kommer att bestå av tre personer som ska arbeta med planering, införande och nyttorealisering av välfärdstekniktjänster. Intraservice rekryterar också en verksamhetsutvecklare med ansvar för IBIC. Införandet av PluGo och det mobila arbetssättet pågår under 2018. Strategin för att skapa goda arbetsplatser fortsätter som tidigare.

Frukostmöte för chefer i oktober

Välkommen till ett tillfälle för information och diskussion om nuläget i införandet av PluGo och det mobila arbetssättet. Anmäl dig via länken här senast den 4 oktober och välj ett datum; 12 eller 19 oktober. Bakom arrangemanget står områdescheferna för hemtjänst och myndighetsutövning i samarbete med Attraktiv Hemtjänsts programledning.