Chefsmöte 7 december – anmäl dig nu

Kom på årets sista chefsmöte där du får en lägesbeskrivning, tillbakablick och vad som händer nästa år. Bodil Jönsson gästar oss med en föreläsning och ett samtal. Plats: Scandic Opalen. Tid: 12-16.30. Anmäl dig här.
Vi lunchar och avslutar eftermiddagen med tankar kring framtiden.

PluGo går skarpt 1 mars

I mitten av december har administratörer och enhetschefer för hemtjänsten i samtliga stadsdelar fått utbildning i PluGo, stadens nya IT-stöd för planering och uppföljning. Arbetet med att utbilda undersköterskorna i den mobila delen av PluGo kommer att pågå en bit in på nästa år. Senast den 1 mars ska alla hemtjänstenheter arbeta skarpt i PluGo. Våren 2018 införs PluGo även för funktionshinder-verksamheterna och under hösten börjar arbetet med att föra in PluGo på stadens äldreboenden.

eGO sprids internationellt

I slutet av oktober deltog eGO på Eurocities Social Affairs Forum – en konferens för politiker och tjänstemän från olika städer i Europa. Forumet handlade om hur de europeiska städerna ska kunna ge alla medborgare tillgång till sociala rättigheter och därigenom stärka social sammanhållning och hållbarhet. eGO var ett av flera EU-finansierade projekt i staden som fick möjlighet att presentera sig i samband med mötet.

Chefsmöten i oktober

Enhetschefer i hemtjänsten diskuterade PluGo och mobilt arbetssätt
Projekten PluGo, eGo och Treserva mobilt arbetssätt från Intraservice deltog i Attraktiv hemtjänsts senaste frukostmöte, för att prata om PluGo och det mobila arbetssättet. Frukostmötet hölls vid två tillfällen och totalt deltog över 80 enhetschefer från stadens hemtjänst.
Läs mer på intranätet

Hur ska programmet samordnas framöver?

Program för Attraktiv Hemtjänst pågår till 2022. Ansvaret för programmet övergår till SDN 2018 med stöd av Intraservice. Under hösten fortsätter nuvarande programledning av Attraktiv Hemtjänst i samarbete med Intraservice. Efter årsskiftet fortsätter arbetet mot den gemensamma målbilden. Bland annat skapar Intraservice en ny funktion för välfärdsteknik inom vård och omsorg. Funktionen kommer att bestå av tre personer som ska arbeta med planering, införande och nyttorealisering av välfärdstekniktjänster. Intraservice rekryterar också en verksamhetsutvecklare med ansvar för IBIC. Införandet av PluGo och det mobila arbetssättet pågår under 2018. Strategin för att skapa goda arbetsplatser fortsätter som tidigare.

Frukostmöte för chefer i oktober

Välkommen till ett tillfälle för information och diskussion om nuläget i införandet av PluGo och det mobila arbetssättet. Anmäl dig via länken här senast den 4 oktober och välj ett datum; 12 eller 19 oktober. Bakom arrangemanget står områdescheferna för hemtjänst och myndighetsutövning i samarbete med Attraktiv Hemtjänsts programledning.