Vad är mest innovativt inom vård och omsorg?

… AI, GPS och sensorer. Snart kan det bli verklighet i Göteborgs Stad.

Kom och möt oss i Göteborgs Stads monter B06:18 på Kvalitetsmässan. Där kommer vi att berätta om Trygg Vardag – den nya teknikhubb med sex välfärdstekniska tjänster som staden upphandlat. Kom och ställ frågor, testa och se möjligheterna som upphandlingen kan ge i form av förbättrad nattsömn, minskad oro, bättre hälsa genom sociala kontakter och förebyggande larm – innan något hänt. Det är bara ett axplock av alla möjligheter som välfärdstekniken kan ge. Vi ses!

  1. Skriv ut din gratisbiljett här. Fyll i uppgifterna på första sidan och ange sedan kod: UtsKval17

Hälsar Attraktiv Hemtjänst

Chefsmöten i oktober

Enhetschefer i hemtjänsten diskuterade PluGo och mobilt arbetssätt
Projekten PluGo, eGo och Treserva mobilt arbetssätt från Intraservice deltog i Attraktiv hemtjänsts senaste frukostmöte, för att prata om PluGo och det mobila arbetssättet. Frukostmötet hölls vid två tillfällen och totalt deltog över 80 enhetschefer från stadens hemtjänst.
Läs mer på intranätet

Hur ska programmet samordnas framöver?

Program för Attraktiv Hemtjänst pågår till 2022. Ansvaret för programmet övergår till SDN 2018 med stöd av Intraservice. Under hösten fortsätter nuvarande programledning av Attraktiv Hemtjänst i samarbete med Intraservice. Efter årsskiftet fortsätter arbetet mot den gemensamma målbilden. Bland annat skapar Intraservice en ny funktion för välfärdsteknik inom vård och omsorg. Funktionen kommer att bestå av tre personer som ska arbeta med planering, införande och nyttorealisering av välfärdstekniktjänster. Intraservice rekryterar också en verksamhetsutvecklare med ansvar för IBIC. Införandet av PluGo och det mobila arbetssättet pågår under 2018. Strategin för att skapa goda arbetsplatser fortsätter som tidigare.

Frukostmöte för chefer i oktober

Välkommen till ett tillfälle för information och diskussion om nuläget i införandet av PluGo och det mobila arbetssättet. Anmäl dig via länken här senast den 4 oktober och välj ett datum; 12 eller 19 oktober. Bakom arrangemanget står områdescheferna för hemtjänst och myndighetsutövning i samarbete med Attraktiv Hemtjänsts programledning.

Utbildning i PluGo

Utbildningarna i det nya IT-stödet för planering och uppföljning (PluGo) pågår för fullt. Under hösten ska alla medarbetare inom hemtjänsten i hela staden få utbildning och börja arbeta i PluGo. Utbildningen för administratörer och enhetschefer inom hemtjänsten är uppdelad på fem heldagar och hålls på Intraservice. För undersköterskorna är PluGo helt mobilt. De kommer att få sin utbildning av sina respektive IT-ambassadörer hemma i stadsdelarna. Läs mer på intranätet.

IT-ambassadörer positiva till EU-projektet eGO

eGO:s IT-ambassadörer har deltagit i en första utvärdering av projektet. Resultatet visar att de flesta är nöjda och tycker att deras uppdrag känns utvecklande och meningsfullt. Tre fjärdedelar av de som svarat känner sig trygga i att de kan utbilda andra och fyra av fem säger att de arbetar för att entusiasmera och inspirera sina kollegor i IT-stöd och välfärdsteknik. Över hälften säger att de får ett bra stöd av sin närmaste chef och de allra flesta (77 procent) är nöjda med stödet de får från projektledningen på Intraservice. Läs mer.