Chefsmöte 7 december – anmäl dig nu

Kom på årets sista chefsmöte där du får en lägesbeskrivning, tillbakablick och vad som händer nästa år. Bodil Jönsson gästar oss med en föreläsning och ett samtal. Plats: Scandic Opalen. Tid: 12-16.30. Anmäl dig här.
Vi lunchar och avslutar eftermiddagen med tankar kring framtiden.

PluGo går skarpt 1 mars

I mitten av december har administratörer och enhetschefer för hemtjänsten i samtliga stadsdelar fått utbildning i PluGo, stadens nya IT-stöd för planering och uppföljning. Arbetet med att utbilda undersköterskorna i den mobila delen av PluGo kommer att pågå en bit in på nästa år. Senast den 1 mars ska alla hemtjänstenheter arbeta skarpt i PluGo. Våren 2018 införs PluGo även för funktionshinder-verksamheterna och under hösten börjar arbetet med att föra in PluGo på stadens äldreboenden.

eGO sprids internationellt

I slutet av oktober deltog eGO på Eurocities Social Affairs Forum – en konferens för politiker och tjänstemän från olika städer i Europa. Forumet handlade om hur de europeiska städerna ska kunna ge alla medborgare tillgång till sociala rättigheter och därigenom stärka social sammanhållning och hållbarhet. eGO var ett av flera EU-finansierade projekt i staden som fick möjlighet att presentera sig i samband med mötet.