Göteborgs Stad säger upp ramavtalen för Trygg vardag

Den 7 juni sade Göteborgs Stad upp ramavtalen för tjänsterna inom det som kallas Trygg vardag. Det handlar om avtal för en tjänsteplattform samt ramavtal för hubb/digitala larm, tillval (gps-larm, trygghetskamera, smart klocka, digitala lås och sensorer) samt video- och talkommunikation (bildsamtal).

Utöver digitala larm har inga tjänster varit möjliga att beställa under avtalsperioden, eftersom lösningen inte har fungerat så som det var tänkt. Uppsägningarna ger inga direkta konsekvenser för varken verksamheterna eller göteborgarna, men verksamheterna kan behöva göra egna upphandlingar i väntan på ny ramavtalsupphandling.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till uppsägningarna.

Hitta information om IBIC i Göteborgs Stad

Nu finns en temasida om modellen IBIC (Individens behov i centrum) på Göteborgs Stads intranät. Syftet är att information och material om IBIC ska vara lätt tillgängligt för alla medarbetare i Göteborgs Stad.

På temasidan finns information om hur vi arbetar med IBIC i Göteborgs Stad. Där finns också utbildningsmaterial och informationsmaterial, som verksamheterna kan ladda ner och använda lokalt. Sidan kommer att uppdateras löpande och fyllas på med material allt eftersom det blir färdigt.

Här hittar du sidan

För frågor, kontakta planeringsledaren Therese Lindén på Intraservice.

Planering som styrmedel

I början av september är alla enhetschefer i hemtjänsten välkomna till workshop om hur de som chefer kan arbeta med planering som styrmedel för verksamheten. Workshopen hålls vid tre tillfällen och kommer också att innehålla utbildning i hur verksamheten ska arbeta med rapporter i PluGo. Inbjudan har gått ut via områdeschefer för hemtjänst. Alla som ska vara med behöver anmäla sig senast den 1 september. Max 35 deltagare per tillfälle.

Film om trygghetskameran

Nu finns en ny film om tjänsten Trygghetskamera i Göteborgs Stad. Filmen beskriver hur Trygghetskamera fungerar, både för medarbetaren och för brukare eller anhöriga. Den är framtagen i ett samarbete mellan projektet eGO och Välfärdsteknik inom Attraktiv hemtjänst. Filmen finns textad på både svenska och engelska.

Se filmen Sov gott hela natten

Byte till digitala larm

Efter sommaren börjar Trygghetsjouren att byta ut alla trygghetslarm i ordinärt boende till digitala larm. Arbetet ska vara klart januari 2019. Under hösten kommer funktionen för Välfärdsteknik på Intraservice också att genomföra pilot för digitala larm och lösningar på äldreboende.

Nyckelfria lås

Nu i juni är vi klara med nyttorealiserings-planen för nyckelfria lås. Planen kommer att tas upp i Process- och digitaliseringsforum (PDF) efter sommaren. Därefter kommer PDF:en att ta beslut om hur staden ska gå vidare med de nyckelfria låsen. På bilden syns ett exempel på ett av de nyckelfria lås som finns med i upphandlingen.

Ny introduktionsutbildning för biståndshandläggare

Första omgången i den nya introduktionsutbildningen för biståndshandläggare har precis avslutats. Syftet är att ge kunskap om hur det är att arbeta i Göteborgs Stad, stadens förhållningssätt, gemensamma processer, mål och olika verksamheter som finns. Utbildningen samkörs med nyanställda socialsekreterare från IFO-FH.