Göteborgs Stad säger upp ramavtalen för Trygg vardag

Den 7 juni sade Göteborgs Stad upp ramavtalen för tjänsterna inom det som kallas Trygg vardag. Det handlar om avtal för en tjänsteplattform samt ramavtal för hubb/digitala larm, tillval (gps-larm, trygghetskamera, smart klocka, digitala lås och sensorer) samt video- och talkommunikation (bildsamtal).

Utöver digitala larm har inga tjänster varit möjliga att beställa under avtalsperioden, eftersom lösningen inte har fungerat så som det var tänkt. Uppsägningarna ger inga direkta konsekvenser för varken verksamheterna eller göteborgarna, men verksamheterna kan behöva göra egna upphandlingar i väntan på ny ramavtalsupphandling.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till uppsägningarna.