Hitta information om IBIC i Göteborgs Stad

Nu finns en temasida om modellen IBIC (Individens behov i centrum) på Göteborgs Stads intranät. Syftet är att information och material om IBIC ska vara lätt tillgängligt för alla medarbetare i Göteborgs Stad.

På temasidan finns information om hur vi arbetar med IBIC i Göteborgs Stad. Där finns också utbildningsmaterial och informationsmaterial, som verksamheterna kan ladda ner och använda lokalt. Sidan kommer att uppdateras löpande och fyllas på med material allt eftersom det blir färdigt.

Här hittar du sidan

För frågor, kontakta planeringsledaren Therese Lindén på Intraservice.