PluGo infört i hemtjänsten

Det nya IT-stödet för planering och uppföljning, PluGo, är nu infört i hemtjänsten i alla stadsdelar. Det innebär att PluGo nu har lämnats över från projektet till förvaltningen på Intraservice. Men systemförvaltarna kommer att hålla en fortsatt nära kontakt med projektet, för att stötta verksamheten i övergången till ett förändrat arbetssätt.