Planering som styrmedel

I början av september är alla enhetschefer i hemtjänsten välkomna till workshop om hur de som chefer kan arbeta med planering som styrmedel för verksamheten. Workshopen hålls vid tre tillfällen och kommer också att innehålla utbildning i hur verksamheten ska arbeta med rapporter i PluGo. Inbjudan har gått ut via områdeschefer för hemtjänst. Alla som ska vara med behöver anmäla sig senast den 1 september. Max 35 deltagare per tillfälle.