Omsorgshandledarrollen viktigt tillskott

Utvärderingen av omsorgshandledar-rollen visar att rollen är en positiv karriärväg för undersköterskor. Medarbetarna upplever att de kan göra skillnad i verksamheten, handleda och stötta kollegor i det nära vård och omsorgsarbetet. Flertalet av omsorgs-handledarna har även andra arbetsuppgifter som exempelvis reflektionsledare, huvud-handledare och utbildare i olika ämnes-områden.