Nyckelfria lås

Nu i juni är vi klara med nyttorealiserings-planen för nyckelfria lås. Planen kommer att tas upp i Process- och digitaliseringsforum (PDF) efter sommaren. Därefter kommer PDF:en att ta beslut om hur staden ska gå vidare med de nyckelfria låsen. På bilden syns ett exempel på ett av de nyckelfria lås som finns med i upphandlingen.