Ny introduktionsutbildning för biståndshandläggare

Första omgången i den nya introduktionsutbildningen för biståndshandläggare har precis avslutats. Syftet är att ge kunskap om hur det är att arbeta i Göteborgs Stad, stadens förhållningssätt, gemensamma processer, mål och olika verksamheter som finns. Utbildningen samkörs med nyanställda socialsekreterare från IFO-FH.